select

Lyft ergonomi till en högre nivå

Vikten av god ergonomi för sjukvårdspersonal

Produktnyheter:  den 12 april 2017
Föreställ dig en sjukskötare som hjälper en mycket tung patient ur en säng till en rullstol helt manuellt. Patienten är helt beroende av sjukskötarens hjälp för att komma ur sängen. Senare samma dag ska sjukskötaren hjälpa samma patient tillbaka till sängen. Kan detta göras säkert utan sjukskötaren riskerar att få skador?

Sjukskötaren är kanske tillräckligt stark eller har rätt arbetssätt för att undvika skador – men faktum är att vårdgivare fortsätter att drabbas av ett oacceptabelt högt antal muskel- och skelettsjukdomar på grund av att man manuellt lyfter, flyttar och ompositionerar patienter, boende eller klienter.LINAK bryr sig
Under många år har säkerhet och bra ergonomi varit i fokus för LINAK. Våra Intelligent Care Solutions™ tillhandahåller ställdon och styrenheter för att kunna justera din patientlyft optimalt och ge dig fler värdefulla funktioner.

Vi kan bygga rätt lösning efter dina specifikationer. Vare sig du vill fokusera på kraft, hastighet, ljudnivå eller antal ställdon, så har vi ett system som passar dina behov.

Actuator systems for patient lifts

Lär dig mer om hur LINAK kan hjälpa dig med patientlyftar här.

Care For Tomorrow Today Intelligent Care SolutionsTM är en del av vårt “Care For Tomorrow Today” mindset. 

 

För mer information, var vänlig kontakta ditt LINAK dotterbolag eller distributör.

LINAK är ett internationellt företag, grundat på en enkel idé - elektrisk linjär rörelse.
Vi utvecklar produkter som förbättrar människors arbetsmiljö och livskvalitet.
Updated: den 10 juli 2017 08:55