select

Schneider Electric minskar den fysiska belastningen och ökar effektiviteten inom sin produktion

Justerbara monteringsbord förbättrade säkerheten och effektiviteten avsevärt på det nederländska bolaget Schneider Electric. Förbättrad ergonomi har säkerställt optimala arbetsförhållanden för de anställda och gynnat företaget i allmänhet.

Pressrelease:  den 3 april 2017
Bättre ergonomi hjälper till att minska muskeltrötthet och muskuloskeletala besvär och sjukdomar. Schneider Electric har använt sig av ställdonslösningar från LINAK i sin produktionslinje för serverskåp. Nu arbetar de anställda på ett mindre fysiskt krävande och mer effektivt sätt hos Schneider Electric.

Med hjälp av ställdonet LA36 från LINAK skapades ett nytt monteringsbord för att minska den fysiska påfrestningen och öka effektiviteten i produktionslinjen. Läs mer om hur det gick till här.

 

Tre LA36 linjära ställdon inbyggda i monteringsbord hos Schneider Electric.

 

För mer information, var vänlig kontakta ditt LINAK dotterbolag eller distributör.

LINAK är ett internationellt företag, grundat på en enkel idé - elektrisk linjär rörelse.
Vi utvecklar produkter som förbättrar människors arbetsmiljö och livskvalitet.
Updated: den 18 september 2017 12:05