select

Ökad komfort och effektivitet med ACK3

I en värld där det finns allt mindre sjukhuspersonal och allt fler människor i behov av vård, står vården inför stora utmaningar. Tid och effektivitet blir av största vikt. Med detta i åtanke har vi utvecklat Attendant Control Keypads (ACK3)!

Produktnyheter:  den 11 april 2017

Dubbla sängkontroller ger mer frihet och ökar effektiviteten


ACK3 är en dubbel sängkontroll som består av två knappsatser för vårdgivaren och patienten, som är monterade på sängens sidoräcke. För patienten innebär detta ökad komfort och större frihet, då man kan kontrollera enklare sängfunktioner utan vårdgivarens hjälp. När patienten på så sätt blir mer självständig kan vårdgivarens tid och effektivitet optimeras.

Intuitiva kontroller med många möjligheter att anpassas


Förutom att ACK3 är en pålitlig sängkontroll med hög kvalité, kan man styra upp till 15 knappar och 7 dioder på varje knappsats. På så sätt har vårdgivaren full kontroll över alla sängfunktioner – inklusive kritiska positionsfunktioner och korrekt sängpositionering för att kunna ge nödhjälp som till exempel HLR.

  ACK3
ACK3 kännetecknas av sin intuitiva design, som kan anpassas för att passa vårdgivarens och patientens behov. Eftersom knappsatsen kan integreras i sängens sidoräcke kan kablarna gömmas så att lösningen blir lättrengörlig samt minskar risken för en icke-fungerande säng på grund av klämda kablar. 

Om du vill veta mer om ACK3 är du välkommen att kontakta oss. ACK3 är en del av vårt “Care for Tomorrow TodayTM”-mindset.

Care for Tomorrow Today


 

För mer information, var vänlig kontakta ditt LINAK dotterbolag eller distributör.

LINAK är ett internationellt företag, grundat på en enkel idé - elektrisk linjär rörelse.
Vi utvecklar produkter som förbättrar människors arbetsmiljö och livskvalitet.
Updated: den 11 april 2017 12:59