select

Är du redo att anta morgondagens utmaningar inom vården?

Över hela världen ökar antalet personer som är i behov av vård. Samtidigt finns det allt färre vårdgivare som kan ta hand om dem.

Produktnyheter:  den 31 mars 2017

Behovet av effektiva arbetsflöden för vårdgivare och intelligenta lösningar för att öka komforten och säkerheten för människorna i vården är stort. Det kommer att krävas en helt ny attityd bland de som utvecklar tekniker och applikationer för att möta denna utmaning – inom hela medicin- och vårdsektorn.

Care For Tomorrow Today™ är det mindset som präglar allt vi gör på LINAK.

Det är viktigt att tänka framåt för oss. Bara genom att göra det kan vi tillhandahålla avancerade ergonomiska lösningar till hela världen och verkligen göra en värdefull skillnad. Vi ser utmaningar på följande områden:

Demografi - fler äldre som behöver vård och allt färre vårdgivare
Hälsa - en ökning av kroniskt sjuka och människor som kämpar med övervikt
Teknik - intelligenta vårdlösningar är en viktig del av den framtida sjukvården

LINAK tillhandahåller Intelligent Care Solutions™ som kan hjälpa dig att ta viktiga applikationer, som till exempel sjukhus- och sjukhemssängar, rullstolar, patientlyftar och undersökningsbord till nästa nivå.Care For Tomorrow Today

 

För mer information, var vänlig kontakta ditt LINAK dotterbolag eller distributör.

LINAK är ett internationellt företag, grundat på en enkel idé - elektrisk linjär rörelse.
Vi utvecklar produkter som förbättrar människors arbetsmiljö och livskvalitet.
Updated: den 3 april 2017 12:25