select
 
Working Environment Policy

kvalitetsPolicy

LINAK A/S önskar nöjda kunder
Vår policy är en integrerad kvalitetsstyrning, som är baserat på 0-fel filosofin. Denna filosofi genomsyrar vår utveckling, inköp, produktion och service och skall göra LINAK A/S till världens ledande utvecklare och leverantör av elektriska kvalitetsställdon och styrsystem till nöjda kunder.

LINAK A/S gör förbättringar kontinuerligt
LINAK A/S planerar, implementerar och följer upp förbättringar av effektiviteten i miljön, arbetsmiljön och kvalitetsledningssystem.

LINAK A/S följer lagar och bestämmelser
LINAK A/S följer gällande lagar och bestämmelser och andra avtalsmässiga överenskommelser.

LINAK A/S reviderar företagets policy årligen
LINAK A/S reviderar företagets policy årligen, uppsatta mål vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

LINAK A/S policy är kända av alla
LINAK A/S policy vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö är kända och tillgängliga för alla anställda och publiceras på vår hemsida.
Att göra affärer med LINAK
Vi vill inte enbart vara en leverantör i mängden till våra kunder..
Våra Värderingar
Vi erbjuder innovativa ställdonslösningar som förbättrar människors livskvalitet.
Vår Policy
Vi respekterar människor och vi respekterar livet – detta löfte återspeglas i vår policy.
Prenumerera på Nyheter
Håll dig uppdaterad med Nyheter från LINAK.