select
 
LINAK Launches Photovoltaic Park
I januari 2010, initierar LINAK ett grönt projekt för att använda endast CO₂ neutrala energikällor på LINAKs huvudkontor, med syfte att minska organisationens påverkan på miljön. Det första steget i denna riktning var byggnation av en solcellspark.

I februari 2011 lanserar LINAK den största fristående solcellsparken i Danmark. Parken innehåller 500 m2 solceller, som är monterade med LINAK ställdon som manövrerar solpanelerna och hjälper till att säkerställa en effektiv soltracking.

Den 75 kWp solcellsparken ger cirka 90.000 kWh per år. Detta motsvarar en total produktion på 2.700.000 kWh eller en CO₂ minskning med 1277 ton under parkens förväntade livslängd på 30 år.

LINAK har tagit det första steget mot ett CO₂ neutralt huvudkontor och förbereder nu nästa initiativ av gröna projekt med entusiasm.
Att göra affärer med LINAK
Vi vill inte enbart vara en leverantör i mängden till våra kunder..
Våra Värderingar
Vi erbjuder innovativa ställdonslösningar som förbättrar människors livskvalitet.
Vår Policy
Vi respekterar människor och vi respekterar livet – detta löfte återspeglas i vår policy.
Kontakta LINAK
Dialog byggd på kunskap och ett nära samarbete är den kortaste vägen för en perfekt lösning.