select
 
LINAK Launches New Website
I juli, lanserade LINAK en helt ny och omgjord website med förbättrad navigering och användbarhet. Syftet med websiten är att den ska fungera som en effektiv källa till information om linjära ställdonslösningar riktade mot besökare med tekniskt intresse, och besökare med ett allmänt intresse för intelligenta rörelser inom många olika branscher.

Websitens layout är indelad i fem olika affärsområden inom vilka LINAK erbjuder sina lösningar. Detta säkerställer att besökaren snabbt hänvisas i rätt riktning.

Innovativa lösningar för att förbättra människors livskvalitet och arbetsmiljö, och att vara en uppskattad sparringpartner är högsta prioritet för LINAK, och detta är också i fokus och återspeglas på den nya websiten.

Dessutom, för att visa mångsidigheten i elektriska linjära ställdonslösningar, har websiten förbättrats med olika animationer och 2D/3D illustrationer.


Våra Värderingar
Vi erbjuder innovativa ställdonslösningar som förbättrar människors livskvalitet.
Vår Policy
Vi respekterar människor och vi respekterar livet – detta löfte återspeglas i vår policy.
Kontakta LINAK
Dialog byggd på kunskap och ett nära samarbete är den kortaste vägen för en perfekt lösning.