select
 
Working Environment Policy 

ARBETSMILJÖPOLICY

Det är LINAK's målsättning att inga anställda blir skadade på LINAK. Det förebyggande arbetet är grunden för vår hälsa och säkerhet. LINAK är ansvarig för att planera och genomföra arbetet på ett sätt som är säkert för alla anställda.

Genom kontinuerliga utvärderingar av arbetsmiljöarbetet vill vi förhindra att våra anställda utsätts för skador och skadliga effekter, både fysiskt och mentalt.

Chefer och anställda är skyldiga att följa regler och riktlinjer om säkerhet, och att vara uppmärksamma på beteenden som påverkar arbetsmiljön på ett negativt sätt.

LINAK A/S gör förbättringar kontinuerligt
LINAK A/S planerar, genomför och följer upp förbättringar av effektiviteten i miljön, arbetsmiljön och kvalitetsledningssystem.

LINAK A/S följer lagar och bestämmelser
LINAK A/S följer gällande lagar och bestämmelser och andra avtalsmässiga överenskommelser.

LINAK A/S reviderar företagets policy årligen
LINAK A/S reviderar företagets policy årligen, uppsatta mål vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

LINAK A/S policy är kända av alla
LINAK A/S policy vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö är kända och tillgängliga för alla anställda och publiceras på vår hemsida.
Våra Värderingar
Vi erbjuder innovativa ställdonslösningar som förbättrar människors livskvalitet.
Vår Policy
Vi respekterar människor och vi respekterar livet – detta löfte återspeglas i vår policy.
Ta en virtuell rundtur på LINAK
Vi inbjuder dig till en virtuell rundtur på LINAK och att möta våra anställda.