select
 
Ethical Guidelines 

EtISKA RIKTLINJER

Öppenhet och ärlighet är grundläggande värderingar på LINAK. Därför måste våra affärsmetoder vara transparenta och rättvisa. Detta gäller för våra anställda och för våra samarbetspartners som agerar för vår räkning.

På LINAK, har vi tagit fram etiska riktlinjer för att tydliggöra vilka förväntningar vi har på oss själva och på våra samarbetspartners. Riktlinjerna sätter standarden för ett korrekt beteende när man representerar LINAK.
  • Vi kommer inte att ge eller ta emot mutor
  • Vi vill undvika konflikter mellan våra egna personliga intressen och LINAK's intressen
  • Vi tar endast emot gåvor, vilka speglar vanlig gästfrihet och skänker endast pengar till välgörenhet
  • Vi använder inte vilseledande information, fusk eller missbrukat förtroende i syfte att erhålla otillbörliga eller oärliga fördelar
  • Vi förespråkar rättvis konkurrens och använder inte olagliga eller oetiska metoder för att få fördelar
Alla anställda och samarbetspartners presenteras dessa riktlinjer, och vi förväntar oss att de följer dem i sitt arbete för LINAK.
Att göra affärer med LINAK
Vi vill inte enbart vara en leverantör i mängden till våra kunder..
Våra Värderingar
Vi erbjuder innovativa ställdonslösningar som förbättrar människors livskvalitet.
Vår Policy
Vi respekterar människor och vi respekterar livet – detta löfte återspeglas i vår policy.
Kontakta LINAK
Vill du diskutera hur du kan ha nytta av en innovativ ställdonslösning?