select
 
Code of Conduct 

Code of Conduct

Vi ställer höga förväntningar på oss själva – men också på våra samarbetspartners.
LINAK respekterar riktlinjerna för de internationella konventionerna som,  Universal Declaration of Human Rights (1948) och grundläggande arbetsrättsliga konventioner från International Labour Organisation.

Och, vi förväntar oss att våra leverantörer delar vårt engagemang. Därför har vi presenterat våra förväntningar i Code of Conduct.

Detta betyder att våra leverantörer bland annat måste garantera att
  • deras anställda har föreningsfrihet
  • de avstår från alla former av tvångsarbete
  • de avstår från att använda sig av barnarbete
  • att arbetstiden inte överstiger den lagstadgade gränsen
  • de avstår från diskriminering
  • de stöder försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker och arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan
  • de avstår från korruption
LINAK förbehåller sig rätten att övervaka sina leverantörer för att säkerställa efterlevnaden av Code of Conduct.

Vår “Code of Conduct” har lagts till våra kvalitetsavtal för leverantörer, och måste undertecknas av leverantörerna. Vi förväntar oss att våra leverantörer åtar sig en handlingsplan med punkter på förbättringar - om det finns några - enligt vår “Code of Conduct”. Om inte,  förbehåller sig LINAK rätten att avsluta samarbetet.
Att göra affärer med LINAK
Vi vill inte enbart vara en leverantör i mängden till våra kunder..
Våra Värderingar
Vi erbjuder innovativa ställdonslösningar som förbättrar människors livskvalitet.
Vår Policy
Vi respekterar människor och vi respekterar livet – detta löfte återspeglas i vår policy.
Kontakta LINAK
Dialog och ett nära samarbete är den kortaste vägen till en perfekt lösning.