select
Linear Actuator from LINAK put to the Test 

ROBUSTA OCH PÅLITLIGA

I varje applikation, är ställdonet bara en komponent av en mängd komponenter, men vi på TECHLINE® har full förståelse för att den är av yttersta vikt för dig och dina kunder. Därför lämnar inte ett enda ställdon LINAK® innan det har genomgått en 100% funktionstest.
 
Beroende på typ av ställdon görs olika tester. Kontakta oss på LINAK eller ta en titt på ställdonets datablad, för att få en testöversikt.

Detta är din garanti för att en lösning baserad på LINAK TECHLINE elektriska ställdonssystem är en lösning som kommer att fungera pålitligt i många år framöver. 
 
Klimattester
I våra klimattester testas ställdonen för användning i extrema temperaturer, och att klara av snabba temperaturförändringar. I vissa tester ska ställdonet klara av snabba temperaturskillnader från +100°C miljöer till -30°C och ändå behålla full funktionalitet.
 
Miljötester
I våra miljötester testas ställdonens motståndskraft mot både damm och vatten. Dessutom har TECHLINE sortimentet ett antal elektriska ställdon som är testade för att tåla högtryckstvätt. 
 
Saltspraytester
I våra saltspraytester genomgår ställdonet upp till 500 timmar av omväxlande perioder av saltbesprutning och luftfuktighetslagring.
 
Kemikalietester
Förmågan att våra produkter ska klara av miljöer med starka kemikalier testas genom att utsätta ställdonen för till exempel diesel, hydraulolja, gödselmedel, flytande kalk etc.
 
Elektroniktester
Alla elektronikkomponenter är testade som exempelvis strömförsörjning, nät- och signalkablar, styrsignaler etc. Elektronisk immunitet är testad enligt industristandard dvs för radiostörningar, elektriska urladdningar och explosioner.
 
Mekaniska tester
Vibrationstester – Ställdonet testas med kontinuerlig vibration i tre olika riktningar.
 
Chock – Chocktesten utsätter ställdonet för tre chocker på upp till 100 G och i sex olika riktningar i varje chock.
 
Stöt – Ställdonet får stötar på upp till 40 G i sex olika riktningar flera hundra gånger.

Läs om LINAK's Test center och titta på videon här nedan för att lära mer om LINAK testprocesser:

TECHLINE Applikationer
Se exempel på TECHLINE applikationer.
Ta en virtuell rundtur på LINAK
Vi inbjuder dig till en virtuell rundtur på LINAK och att möta våra anställda.
Prenumerera på Nyheter
Håll dig uppdaterad med Nyheter från LINAK.