select

PIEZO™ FÖRHINDRAR MATERIELLA SKADOR

Med en PIEZO antikollisions lösning varar din kontorsutrustning mycket längre -  och skyddar dina investeringar då det förhindrar materiella skador på ett bord om en kollision med ett fast föremål uppstår.

Titta på videon och lär dig mer om olika situationer där du uppskattar att bordssystemet är utrustat med antikollisionsfunktionen.


Vad är PIEZO?

PIEZO är namnet på LINAKs hårdvarabaserade antikollisionsteknik. PIEZO sensorn är helt integrerad i pelaren med inga synliga förändringar och kräver ingen extra montering. En hårdvarabaserad antikollisionslösning är känsligare och reagerar snabbare än en vanlig mjukvaralösning.

Hur fungerar det?

Den inbyggda PIEZO sensorn känner av ett hinder när man kör bordet uppåt eller nedåt,  systemet kommer omedelbart att stanna och kör bordet automatiskt i motsatt ritning för att undvika kollision. Sensorn är helt integrerad i pelaren med inga synliga förändringar och kräver ingen extra montering.

PIEZO Lyftpelare

LINAK har det bredaste produktprogrammet på marknaden. PIEZO finns som tillval på följande 8 lyftpelare: DL6, DL9, DL11, DL12, DL14, DL16DL17 och DL19.

PIEZO Anti-Collision Technology

Vad är en Lyftpelare
En lyftpelare är ett linjärt ställdon som är integrerat i…
DESKLINE Applikationer
Se exempel på DESKLINE applikationer.
Prenumerera på Nyheter
Håll dig uppdaterad med Nyheter från LINAK.
Kontakta LINAK
Dialog och ett nära samarbete är den kortaste vägen till en perfekt lösning.