select

STYRENHETEN

Styrenheten är hjärtat och hjärnan i en ställdonslösning. Den översätter signalerna från kontrollenheten till perfekt kontrollerade rörelser av ställdonen. Styrenheten kopplar också de olika tillbehören som är anslutna till systemet.

LINAK® kan erbjuda flera olika modeller av styrenheter. Från enkla styrenheter för ett eller två ställdon, till sofistikerade styrenheter med microprocessorer.
Ta en virtuell rundtur på LINAK
Vi inbjuder dig till en virtuell rundtur på LINAK och att möta våra anställda.
Prenumerera på Nyheter
Håll dig uppdaterad med Nyheter från LINAK.