select
 

CERTIFIERINGAR

Vi använder certifieringssystem för att ständigt förbättra vår kvalitet, påverkan på miljön, hälsa och säkerhet. LINAK har följande certifieringar.

LINAK hold the following certifications:

ISO 9001 - Quality management system for the headquarters, Slovakia, the US and China.

ISO 14971 - Requirements for application of a risk management system for medical devices for the headquarters.

ISO 14001 - Environmental management systems for the headquarters, Slovakia and China.

ISO 18001 - Occupational health and safety management systems for the headquarters.

(ATEX) Directive 94/9/EC - Equipment or Protective System Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres is available for variants of the actuator LA36.

(ATEX) IEC 60079-x - Explosive Atmospheres is available for variants of the actuator LA36.

LINAK actuator solutions are designed to comply with relevant declarations, e.g. REACH, WEEE, ROHS.

Att göra affärer med LINAK
Vi vill inte enbart vara en leverantör i mängden till våra kunder..
Våra Värderingar
Vi erbjuder innovativa ställdonslösningar som förbättrar människors livskvalitet.
Vår Policy
Vi respekterar människor och vi respekterar livet – detta löfte återspeglas i vår policy.