select
 
Environmental Policy

LINAK A/S - MILJÖPOLICY

LINAK A/S tar ansvar för milön:
  • Vi erbjuder produkter som med låg elförbrukning och i miljövänliga material.
  • Det är vårt mål att inte belasta miljön i onödan och att minimera vår energiförbrukning
  • Vi använder alltid  den bästa teknologin som finns tillgänglig i vår produktion
Vi synliggör utvecklingen av vår energiförbrukning och investerar i hållbara lösningar och teknologier.

Vi påverkar våra kollegor att engagera sig i milöfrågor för att främja ett miljövänligt beteende.

LINAK A/S gör förbättringar kontinuerligt
LINAK A/S planerar, implementerar och följer upp förbättringar av effektiviteten i miljön, arbetsmiljön och kvalitetsledningssystem. 

LINAK A/S följer lagar och bestämmelser
LINAK A/S följer gällande lagar och bestämmelser och andra avtalsmässiga överenskommelser.

LINAK A/S reviderar företagets policy årligen
LINAK A/S reviderar företagets policy årligen, uppsatta mål vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

LINAK A/S policy är känd av alla
LINAK A/S policy vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö är kända och tillgängliga för alla anställda och publiceras på vår hemsida.

Mer information finns här: environmental statement.

Vi visualiserar utvecklingen av energiförbrukningen och investerar i hållbara lösningar och teknologier.
Att göra affärer med LINAK
Vi vill inte enbart vara en leverantör i mängden till våra kunder..
Våra Värderingar
Vi erbjuder innovativa ställdonslösningar som förbättrar människors livskvalitet.
Vår Policy
Vi respekterar människor och vi respekterar livet – detta löfte återspeglas i vår policy.
Ta en virtuell rundtur på LINAK
Vi inbjuder dig till en virtuell rundtur på LINAK och att möta våra anställda.
Prenumerera på Nyheter
Håll dig uppdaterad med Nyheter från LINAK.
PVC fria produkter
Det finns alternativ till material som innehåller PVC…