select
 
Environmental Policy

LINAK A/S - MILJÖPOLICY

LINAK A/S tar ansvar för milön:
  • Vi belastar inte miljön i onödan.
  • Vi föregår med gott exempel i det lokala samhället.
  • Vi stöder ambitionsnivån i Sønderborg kommun att vara ZERO Carbon år 2029.
Vi optimerar vår strömförsörjning och reducerar vår energiförbrukning genom miljöbedömningar, ständiga förbättringar och investeringar.

Vi är medvetna om materialval och energiförbrukning i samband med utveckling av nya produkter och vi anpassar oss till marknadens miljökrav.

Vi gör utvecklingen synlig och påverkar våra kollegor att värna om miljön och att ha ett miljömedvetet beteende.

LINAK A/S gör förbättringar kontinuerligt
LINAK A/S planerar, implementerar och följer upp förbättringar av effektiviteten i miljön, arbetsmiljön och kvalitetsledningssystem. 

LINAK A/S följer lagar och bestämmelser
LINAK A/S följer gällande lagar och bestämmelser och andra avtalsmässiga överenskommelser.

LINAK A/S reviderar företagets policy årligen
LINAK A/S reviderar företagets policy årligen, uppsatta mål vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

LINAK A/S policy är känd av alla
LINAK A/S policy vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö är kända och tillgängliga för alla anställda och publiceras på vår hemsida.

Mer information finns här environmental statement.
Att göra affärer med LINAK
Vi vill inte enbart vara en leverantör i mängden till våra kunder..
Våra Värderingar
Vi erbjuder innovativa ställdonslösningar som förbättrar människors livskvalitet.
Vår Policy
Vi respekterar människor och vi respekterar livet – detta löfte återspeglas i vår policy.
Ta en virtuell rundtur på LINAK
Vi inbjuder dig till en virtuell rundtur på LINAK och att möta våra anställda.
Prenumerera på Nyheter
Håll dig uppdaterad med Nyheter från LINAK.
PVC fria produkter
Det finns alternativ till material som innehåller PVC…