select
 
LINAK Mission & Vision

Mission & Vision

VÅRT SYFTE & MISSION
Vi utvecklar innovativa ställdonslösningar som förbättrar människors arbetsmiljö och livskvalitet.

VÅR VISION
Vi vill vara den globala ledaren inom innovativa elektriska ställdonssystem inom våra kärnområden.

VÅRA VÄRDERINGAR
Resultaten LINAK har uppnått genom åren bygger på en rad värderingar, som definierar vad vi står för. Vi lägger stor vikt på våra värderingar och varje år mäter vi hur väl vi lever upp till dem.
 

 • Kundfokus
  Att lyssna på våra kunder och förstå våra kunders behov är nyckeln till att utveckla verkligt innovativa lösningar.
  Där våra kunder finns, vill LINAK vara. Våra dotterbolag förstår den lokala kulturen, språket och finns nära våra kunder i syfte att serva dem på bästa möjliga sätt.
   
 • Kreativitet
  Kreativt tänkande var grunden till varför LINAK startade sin verksamhet. Kreativitet går hand i hand med innovation - både när det gäller att utveckla nya lösningar och hitta nya användningsområden för våra produkter. Så länge kreativa idéer skapar mervärde för våra kunder kommer LINAK att genomföra dem.
   
 • Förändringsvilja
  Vi lever i en snabbt föränderlig värld. LINAK har åtagit sig att alltid vara i framkant på marknaden. För att kontinuerligt förbättra och leverera innovativa lösningar är vi alltid flexibla och öppna för nya utmaningar och möjligheter.
   
 • Lojalitet, tydlighet och ärlighet
  Vi är lojala mot våra värderingar, och vi är lojala mot våra kunder. Konfidentiell information förblir konfidentiell på LINAK.
  Vi samarbetar med varandra och med våra kunder på ett tydligt och ärligt sätt. Vi är tydliga och ärliga i alla frågor som gäller det dagliga arbetet på LINAK. Vi diskuterar öppet de problem vi står inför öppet för att söka bättre lösningar.
   
 • Entusiasm och individuell effektivitet
  Vår kultur bygger på entusiastiska medarbetare som alltid strävar efter att göra en skillnad för kunden, för företaget och för sig själva. Detta innefattar ett engagemang att vara effektiva genom att använda LEAN i våra processer och i vårt dagliga arbete.
   
 • Arbetsglädje och engagemang
  LINAK strävar efter att alla anställda ska vara nöjda med och stolta över de resultat vi uppnår. Våra anställda söker och förväntar sig inflytande i sitt dagliga arbete. Vi är genuint intresserade av välbefinnandet hos varandra på LINAK. Vi hjälper, stöttar och uppmuntrar varandra för att nå nya höjder.
Att göra affärer med LINAK
Vi vill inte enbart vara en leverantör i mängden till våra kunder..
Vår Policy
Vi respekterar människor och vi respekterar livet – detta löfte återspeglas i vår policy.
Prenumerera på Nyheter
Håll dig uppdaterad med Nyheter från LINAK.
Kontakta LINAK
Vill du diskutera hur du kan ha nytta av en innovativ ställdonslösning?