select
 
Nya initiativ hjälper sjukhus att effektivt bekämpa bakterier

Nya initiativ hjälper sjukhus att effektivt bekämpa bakterier

På senare år har sjukhus i Danmark skärpt fokus på hygien. För några år sedan utnämndes regionalsjukhuset i Horsens till "innovationssjukhus". Här har man verkligen jobbat hårt med att bekämpa oönskade bakterier.

Varje år dör ca. 3000 människor i Danmark på grund av en infektion som de fick på sjukhuset. Denna siffra är 18 gånger högre än antalet personer som dör i trafiken. På regionalsjukhuset i den danska staden Horsens försöker man förändra detta.

Kampen mot farliga bakterier
Välkommen till de långa korridorerna i källaren på sjukhuset där vår rundtur börjar. Det är livat då en del av sjukhusets servicepersonal arbetar här för att den dagliga driften ska fungera smidigt. Bakom två av dörrarna kan man skymta sjukhusets tvättunnel, ett avancerat automatiskt tvättsystem som rengör allt från sängar till takplåtar från operationssalar. Tvättunneln är bara ett av de många initiativ som det regionala sjukhuset har tagit för att öka hygienen.

Efter 17 år i rengöringsindustrin inom sjukhus och slakterier blev Søren Møller Servicechef på regionalsjukhuset i Horsens där han varit de senaste 21 åren. Han fattade beslutet att köpa tvätttunneln 2015.

"Allting började med inrättandet av ett manuellt tvättsystem, och allt var klart. När vi sedan hade hängt upp sängen var det klart att manuell tvättning inte kunde göras på ett tillfredsställande sätt och vi började fundera på maskiner", säger Søren Møller och fortsätter:

"Vi tog in offerter och specifierade våra krav gällande mängden vatten, tvål, el och tvätttid, baserat på 15000 tvättar om året. Vi jämförde de olika resultaten och naturligtvis valde vi den lösning som verkade vettigast för oss. Vi är glada över de möjligheter det öppnar och många andra regioner och sjukhus har varit här för att titta på tvättunneln. "

Höga krav på tvättbarheten
När Søren Møller började undersöka marknaden letade han egentligen bara efter en sängtvätt. Men det blev snart klart för honom att den nya maskinen kunde vara användbar på många andra områden. Därför beslutade sjukhuset att investera i en annan maskin i samband med sjukhusets expansion.

"Det är fokus på att framtida hjälpmedel och material kan gå in i maskinen eftersom de blir mycket renare när de tvättas i maskinen. Maskinen rengör många av de saker som tidigare var orena eller rengjordes för hand. Idag tvättar vi flera olika saker i tvättunneln, och det kommer definitivt att utvecklas när ännu en maskin kommer på plats".

Sjukhussängen i tvätttunneln på regionalsjukhuset i Horsens
Sjukhussängen i tvättunneln på regionalsjukhuset i Horsens

"Sängarna på regionalsjukhuset i Horsens är utrustade med ställdonssystem från LINAK, så att de kan anpassas till varje patients behov. Andra hjälpmedel är också utrustade med systemen och, eftersom även dessa ska kunna tvättas i tunneln ställs höga krav på de lösningar som sjukhuset väljer att använda", betonar Søren Møller.

"Det är ett absolut måste att LINAK tänker till kring tvättbarhet i systemen. Vi skulle inte köpa sängar eller hjälpmedel om de inte kunde tvättas. Alla föremål på sängen måste kunna tvättas i tvättunneln, annars fungerar det inte. Tidigare tvättades sängen för hand, men det var svårt att uppnå ett tillfredsställande resultat. Så ur hygienisk synvinkel är det helt klart en stor fördel när vår utrustning kan tvättas i tvättunneln", säger han och fortsätter:

"Det är ett lagkrav att hygienen ska vara god. Vi arbetar mycket med patientsäkerhet och bland annat fokuserar vi mycket på att inte överföra preventiva infektioner till patienter. Därför följer vi också de nationella infektionshygieniska riktlinjerna från Danska Forskningsinstitutet (Statens Serum Institut). Till exempel granskar vi 250 rum fyra gånger om året enligt INSTA800, som är en gemensam nordisk standard för mätning av rengöringskvalitet. Således ser vi till att rengöringen är bra."

Större fokus på bättre hygien
Men Søren Møller ser inte bara stora fällor när det gäller hygien vid tvättning av sängar och andra hjälpmedel. På sjukhuset i Horsens fördelas ansvaret för rengöringen noggrant bland service- och vårdpersonal. Det förutsätter att båda parter är ständigt medvetna om vem som är ansvarig för vad. Detta hjälper till att säkerställa att allt görs på ett tillfredsställande sätt och att personalresurserna används förnuftigt.
   
Den största skillnaden som Søren Møller har sett under de senaste 10 åren är det ökade fokuset på att förbättra hygienen på sjukhus. "Idag är det en tanke som alltid finns med mig i mina beslut när jag köper in något, och det är om sakerna kan rengöras. Vi måste kunna rengöra alla hörn och krokar effektivt. Annars är de inte lämpliga att användas på sjukhus, säger Søren Møller.

Søren Møller – Servicechef
Søren Møller – Servicechef

Tvättbarhet hos LINAK
Som utvecklare och tillverkare av elektriska ställdonssystem för sjukhusapplikationer, känner LINAK ett stort engagemang för kampen att hjälpa sjukhus att förbättra hygien.

Som en del i detta uppfyller ställdonslösningar från LINAK alla internationella normer och standarder för tvättbarhet. Vissa av våra produkter uppfyller dessutom en ännu högre standard eftersom vi testar betydligt mer än normen föreskriver.

Vi kallar dessa stränga krav LINAK IPX6 Washable DURA™.

å senare år har sjukhus i Danmark skärpt fokus på hygien. För några år sedan heter regionalhospitalet i Horsens "innovationssjukhus". Här har de verkligen givit oönskade bakterier en kamp.

Välkommen i de långa korridorerna i källaren på sjukhuset där turen börjar. Här är livet som en del av sjukhusets servicepersonal arbetar här för att den dagliga driften ska fungera smidigt. Bakom två dörrar skjuter sjukhusets tvätt tunnel, ett avancerat automatiskt tvättsystem som rengör allt från sängar till takplåt i operationsstugorna. Tvättunneln är bara ett av de många initiativ som det regionala sjukhuset tar för att öka hygienen.
Efter 17 år i städindustrin inom sjukhus och slakterier blev Søren Møller Servicechef på Regionhospitalet i Horsens där han varit de senaste 21 åren. Han fattade beslutet att köpa tvätttunneln 2015.

"Det är fokus på att framtida hjälpmedel och material kan gå in i maskinen eftersom de blir mycket renare när de tvättas i maskinen. Maskinen rensar många av de saker som tidigare var orena eller rengjordes för hand. Idag tvättar vi flera olika saker i tvätttunneln, och det kommer definitivt att utvecklas när ännu en maskin kommer igång ".

Men Søren Møller ser inte bara stora fällor i förhållande till hygien vid tvättning av sängar och andra hjälpmedel. På sjukhuset i Horsens utdelas rengöringen noggrant på ansvarsområden bland servicepersonal och vårdpersonal. Det förutsätter att båda parter är ständigt medvetna om vem som är ansvarig för vad. Detta hjälper till att säkerställa att vi löser alla på ett tillfredsställande sätt och att vårdpersonalpersonalen används förnuftigt.
Men Søren Møller ser inte bara stora fällor i förhållande till hygien vid tvättning av sängar och andra hjälpmedel. På sjukhuset i Horsens utdelas rengöringen noggrant på ansvarsområden bland servicepersonal och vårdpersonal. Det förutsätter att båda parter är ständigt medvetna om vem som är ansvarig för vad. Detta hjälper till att säkerställa att vi löser alla på ett tillfredsställande sätt och att vårdpersonalpersonalen används förnuftigt.

LINAK-manöverlösningar uppfyller naturligtvis alla internationella normer och standarder för tvättbarhet. Vissa av våra produkter uppfyller emellertid en ännu högre standard eftersom vi testar betydligt mer än 2017-normen föreskriver.