select

system för BEHANDLINGSSTOLAR

Valfrihet i en mängd olika system

Olika typer av system för olika typer av behov! Oavsett om du vill använda ett standardsystem för din behandlingsstol, eller en avancerad kundanpassad lösning har vi rätt system för dig.

Att komplettera behandlingsstolen med rörlighet och olika tillbehör gör att stolen blir bekvämare för patienten och kan också bidra till att optimera arbetsrutiner för vårdpersonal. Ett typiskt system för en behandlingsstol är uppbyggt av 3-6 huvudprodukter. En eller flera lyftställdon eller lyftpelare utför rörelsen upp/ner, samtidigt som systemet säkerställer ergonomiska arbetsförhållanden för vårdpersonalen och bättre komfort för patienterna. Ställdon för ryggrörelsen säkerställer ett bekvämt viloläge för patienten, så även ställdon för rörelser av ben- och tiltfunktioner. En styrenhet kontrollerar rörelserna och en handkontroll aktiverar önskade rörelser. Specifikationen av dessa produkter beror just på dina individuella behov och idéer på design.

För inspiration, en typisk behandlingsstol byggs upp av en produkt från varje produktkategori. Oavsett vilken lösning du väljer får du ett system med hög kvalitet som förbättrar livskvaliteten för användaren genom förbättrad ergonomi, samtidigt som systemet säkerställer tillförlitliga, jämna och tysta rörelser av behandlingsstolen.

Välj LINAK för ...

När du väljer ett MEDLINE® & CARELINE® system för behandlingsstolar, finns det många kombinationsmöjligheter för en optimal systemlösning. LINAK erbjuder flexibilitet och valfrihet mellan många olika alternativ. Våra OpenBus™ system gör det möjligt att ta fram en flexibel lösning som motsvarar dina önskemål. Dessutom kan värdeskapande tillbehör integreras i behandlingsstolen. Exempel på potentiella tillbehör är: en våg för att säkerställa optimerade arbetsrutiner på vårdhem, en massagemotor för ökad komfort, USB strömförsörjning med belysning som kan hjälpa vårdgivaren och även användas som läslampa av patienten. Endast fantasin sätter gränser för vilka tillbehör som kan förbättra livet för vårdpersonal och patienter.

Beroende på dina krav, har vi rätt produktportfölj som erbjuder stor flexibilitet när det gäller att ta fram det system som ger mest värde för dig. System som bland annat är kända för sin pålitlighet och säkerhet. Alla våra system är testade och godkända som system. Detta gör det enkelt för dig att få din behandlingsstol godkänd.

MEDLINE & CARELINE STYRENHETER FÖR BEHANDLINGSSTOLAR

Beroende på dina behov av funktionalitet och tillbehör, kan vi erbjuda olika typer av styrenheter. Programvaran i styrenheten kan kundanpassas, eller så kan standardprogramvara användas. OpenBus styrenheter har en hög säkerhetsnivå och flera alternativ gör det möjligt att lagra servicedata i styrenheten för att se till att behandlingsstolen fungerar hela tiden.

Du kan välja mellan många olika OpenBus styrenheter beroende på dina behov. Med CB6S kan du använda upp till 4 kanaler och med CB16 upp till 5 kanaler. Båda lösningarna garanterar pålitliga rörelser och hög säkerhet. Med CB20, är det möjligt att använda upp till 6 ställdon och flera kontrollenheter och tillbehör. Flera olika tillbehör och funktioner finns som tillval beroende på dina behov.

MEDLINE & CARELINE STÄLLDON FÖR BEHANDLINGSSTOLAR

Lyftpelare som BL1 är en bra lösning för behandlingsstolar på grund av ren design och konstruktion. Inga händer eller ben kan fastna mellan de rörliga delarna, vilket bör läggas till säkerhetsaspekten. 

Lyftställdon med olika lyftkapacitet finns i produktsortimentet. LA31 är vår tysta och väl beprövade lösning vid hög belastning, LA34 används vid ännu högre belastning och LA44 när det är mycket hög belastning. Alla ställdon är starka val för behandlingsstolar. 

För rörelse av ryggstöd eller benstöd, rekommenderar vi LA40, eller vårt extremt tysta ställdon LA31, vårt lilla och kompakta LA23 beroende på behovet av lyftkapacitet och behandlingsstolens konstruktion. 
 

MEDLINE CARELINE KONTROLLER FÖR BEHANDLINGSSTOLAR

Genom att använda en handkontroll eller en kontrollpanel kontrollerar du enkelt stolens rörelser. Våra kontroller HB80 eller HB70 är bra val. HB80 har en ergonomisk design och kan bestyckas med en magnet eller krok som tillval. Vår ACK panel kan till exempel integreras i ett armstöd.

Om du önskar ett alternativt sätt att manövrera stolens rörelser rekommenderar vi vår FPP, vilken möjliggör stor flexibilitet för både vårdgivare och patienter.
Ställdon LA23 Ställdon LA40 Styrenhet CO61 Lyftpelare BL1 Handkontroll HB80
Vad är ett Linjärt Ställdon
Ett elektriskt linjärt ställdon är en enhet som omvandlar en roterande…
Vad är en Styrenhet
En styrenhet är hjärtat och hjärnan i en ställdonslösning…
MEDLINE & CARELINE Applikationer
Se exempel på MEDLINE & CARELINE applikationer.
Kontakta LINAK
Vill du diskutera hur du kan ha nytta av en innovativ ställdonslösning?