select
Systems for Couches

system för britsar

Valfrihet i en mängd olika system

Olika typer av system för olika typer av behov! Oavsett om du gillar ett standardsystem för din brits, eller en avancerad kundanpassad lösning, har vi rätt system för dig. Ett typiskt system för britsar är uppbyggt av 3-6 huvudprodukter. En eller flera lyftställdon eller lyftpelare som utför rörelser upp/ner, samtidigt som systemet säkerställer ergonomiska arbetsförhållanden för vårdpersonal och högre komfort för patienterna. Ett ställdon för ryggrörelsen säkerställer ett bekvämt viloläge för patienten, och ibland monteras flera ställdon på applikationen för att styra ben- och tiltfunktioner. En styrenhet kontrollerar rörelserna och en handkontroll eller fotkontroll aktiverar önskade rörelser. Specifikationen av dessa produkter beror just på dina individuella behov och idéer på design.

För inspiration, en typisk brits byggs upp av en produkt från varje produktkategori. Oavsett vilken lösning du väljer får du ett system med hög kvalitet som förbättrar livskvaliteten för användarna genom förbättrad ergonomi, samtidigt som systemet säkerställer pålitliga, jämna och tysta rörelser av britsen.

VÄLJ LINAK FÖR…

I mer än ett decennium har LINAK levererat speciellt framtagna system för britsar. System som bland annat är kända för sin pålitlighet och säkerhet. När du väljer ett MEDLINE® & CARELINE® system för britsar, finns det många kombinationsmöjligheter för en optimal systemlösning. LINAK erbjuder flexibilitet och valfrihet genom många olika alternativ. Våra OpenBus™ system gör det möjligt att ta fram en flexibel lösning som motsvarar dina önskemål. Dessutom kan värdeskapande tillbehör integreras i britsen.

Ett exempel på ett aktuellt och potentiellt tillbehör kan vara Service Data Tool för IC-ställdon, vilket säkerställer ett effektivt och säkert underhåll för ställdonssystemet.

Beroende på dina krav, har vi rätt produktportfölj som erbjuder stor flexibilitet när det gäller att ta fram det system som är mest värdefullt för dig.
Alla våra system är testade och godkända som system. Detta gör det enkelt för dig att få din behandlingsbänk godkänd.


MEDLINE & CARELINE STYRENHETER FÖR BEHANDLINGSBÄNKAR

Beroende på dina behov av funktionalitet och tillbehör, kan vi erbjuda olika typer av styrenheter. Programvaran i styrenheten kan kundanpassas, eller så kan du få standardprogramvara. OpenBus styrenheter har en hög säkerhetsnivå och flera alternativ gör det möjligt att lagra servicedata i styrenheten för att se till att britsen fungerar hela tiden.

Du kan välja mellan olika OpenBus styrenheter beroende på dina behov. Med CB6S kan du använda upp till 4 kanaler och med CB16 upp till 5 kanaler. Båda lösningarna garanterar pålitliga rörelser och hög säkerhet. Med CB20, är det möjligt att använda upp till 6 ställdon och flera kontrollenheter och tillbehör. Flera olika tillbehör och funktioner finns som tillval beroende på dina behov. Om du behöver en standardstyrenhet är CA40 ett bra och pålitligt val.

MEDLINE & CARELINE STÄLLDON FÖR BRITSAR

Lyftpelare som BL1 är en bra lösning för britsar på grund av ren design och konstruktion. Inga händer eller ben kan fastna mellan de rörliga delarna, vilket bör läggas till säkerhetsaspekten.

MEDLINE & CARELINE IC STÄLLDON LA43 IC och LA44 IC med intelligent styrning: Intelligent Control (IC) möjliggör ett enkelt system som består av ett eller två ställdon, en Switch Mode Power Supply och en handkontroll eller en fotpedal.

Intelligent OpenBus™ PCB ger möjlighet att lägga till OPENBUS tillbehör. IC-ställdon är idealiska för britsar och bord för behandling och undersökning, där utrymmet för montering av en kontrollbox är begränsad.

Lyftställdon med olika lyftkapacitet finns i produktsortimentet. LA40 är vår tysta och väl beprövade lösning vid hög belastning, LA34 är tillgänglig för hantering av ännu högre belastning och LA44 vid högsta tänkbara belastning. Alla ställdon är starka val för britsar.

För rörelse av ryggstöd eller benstöd, rekommenderar vi våra extremt tysta ställdon LA31, eller ställdon LA27 beroende på behovet av lyftkapacitet och britsens konstruktion.

MEDLINE & CARELINE KONTROLLER

Vare sig du letar efter en fotpedal eller en handkontroll, har vi lösningar. Bland våra fotkontroller rekommenderar vi FS för mer funktioner, eller FS2 för upp/ner funktion.

Man kan även styra britsen med hjälp av en handkontroll. Vår HB80 eller HB70 är bra val. HB80 har en ergonomisk design och en valfri magnet eller krok som tillval.

Om du önskar ett alternativt sätt att manövrera britsar, rekommenderar vi vår FPP som möjliggör stor flexibilitet för både vårdgivare och patienter.
Ställdon LA40 Styrenhet CA40 Ställdon LA40 Lyftpelare BL1 Handkontroll HB80 Lyftpelare BL1
Vad är en Lyftpelare
En lyftpelare är ett linjärt ställdon som är integrerat i…
Vad är en Styrenhet
En styrenhet är hjärtat och hjärnan i en ställdonslösning…
MEDLINE & CARELINE Applikationer
Se exempel på MEDLINE & CARELINE applikationer.
Kontakta LINAK
Vill du diskutera hur du kan ha nytta av en innovativ ställdonslösning?