select
Systems for Nursing Home Beds

system FÖR VÅRDSÄNGAR

Valfrihet i en mängd olika system

En perfekt matchning mellan LINAK's produktportfölj och vårdsängar. I mer än två decennier har LINAK varit en innovativ föregångare inom vårdsektorn.
Varför? - Vi levererar systemlösningar som uppfyller behoven hos våra kunder.
 
Med LINAK, finns det många möjligheter att kombinera den optimala
systemlösningen för vårdsängar och därmed perfekta rörelsemönster. Beroende på våra kunders behov, har vi den rätta produktportföljen som erbjuder stor flexibilitet med avseende på att specificera ett system som ger störst mervärde.
 

Ett VANLIGT system för vårDSängar

Ett vanligt system för en vårdsäng består av en styrenhet, ställdon/lyftpelare och en kontroll (handkontroll/kontroll för vårdgivare).

Specifikationen beror helt och hållet på det enskilda behovet. Fokus kan vara på kraft, hastighet, ljudnivå, antal kanaler (ställdon), antal tillbehör mm.

För att inspirera er, är här ett exempel på ett vanligt system för detta segment:
MYCKET MER ÄN BARA RÖRELSER

Värdet av detta system: I flera år har säkerhet och ergonomi varit
av yttersta vikt inom vårdsektorn. Det är det fortfarande. Nu är också
optimering av arbetsflöden, vilket sparar tid för personalen och ger mer
tid för patienten, nyckeln till bättre välfärd. LINAK's system är
baserade på dessa behov.

CB6S har många fördelar i detta avseende. Bland annat är den "first failure safe",
vilket innebär att oavsiktliga rörelser inte kan uppstå på grund av en
kortslutning i systemet. Dessutom öppnar OpenBus plattformen upp för att
införliva värdeskapande funktioner som till exempel en Flexibel Patientpanel och enkel tillgång till manövrering av sängen.

Vår höga kvalitetsnivå inom vår kärnverksamhet, ställdon och lyftpelare,
förbättrar livskvaliteten för användarna genom en bättre ergonomi och
pålitliga och jämna rörelser av sängen.
Flexibla patientpaneler  FPP Attendant Control OpenBus Mini ACOM Linjärt ställdon LA40 Linjärt ställdon LA40 Linjärt ställdon LA40 Styrenhet CO41 Handkontroll HB80
Vad är ett Linjärt Ställdon
Ett elektriskt linjärt ställdon är en enhet som omvandlar en roterande…
Vad är en Styrenhet
En styrenhet är hjärtat och hjärnan i en ställdonslösning…
MEDLINE & CARELINE Applikationer
Se exempel på MEDLINE & CARELINE applikationer.
Kontakta LINAK
Vill du diskutera hur du kan ha nytta av en innovativ ställdonslösning?