select
Systems for Hospital Beds

System FÖR SJUKHUSSÄNGAR

Valfrihet i en mängd olika system

En perfekt matchning mellan LINAK's produktportfölj och Sjukhussängar. I mer än två decennier har LINAK varit en innovativ föregångare inom sjukhus- och vårdsektorn.
Varför? - Vi levererar systemlösningar som uppfyller behoven hos våra kunder.

Med LINAK, finns det många möjligheter att kombinera den optimala systemlösningen för sjukhussängar och därmed perfekta rörelsemönster.
Beroende på våra kunders behov, har vi den rätta produktportföljen som erbjuder stor flexibilitet med avseende på att specificera ett system som ger störst mervärde.

Ett vanligt system för sjukhussängar

Ett vanligt system för sjukhussängen består av en styrenhet, ställdon/lyftpelare och en kontroll (handkontroll/kontroll för vårdgivare)

Specifikationen beror på det enskilda behovet. Fokus kan vara på kraft, hastighet, ljudnivå, antal kanaler (ställdon), antal tillbehör mm.

För att inspirera er, är här ett exempel på ett typiskt system för detta segment:
 

Mycket mer än BARA rörelser

Värdet av detta system: I flera år har säkerhet och ergonomi varit av yttersta vikt inom vårdsektorn. Det är det fortfarande. Nu är också optimering av arbetsflöden, vilket sparar tid för personalen och ger mer tid för patienten, nyckeln till bättre välfärd. LINAK's system är baserade på dessa behov.
 
CB20 har många fördelar i detta avseende. Bland annat är den "first failure safe", vilket innebär att oavsiktliga rörelser inte kan uppstå på grund av en kortslutning i systemet. Dessutom öppnar OpenBus plattformen upp för att införliva värdeskapande funktioner som till exempel en våg. Väg patienten i sängen bara genom ett enkelt klick i stället för hårt manuellt arbete.

Vår höga kvalitetsnivå inom vår kärnverksamhet, ställdon och lyftpelare, förbättrar livskvaliteten för användarna genom en bättre ergonomi och pålitliga och jämna rörelser av sängen.

 

Attendant Control OpenBus Mini ACOM Flexibel Patient Panel FPP Lyftpelare BL1 Styrenhet CO61 OpenBus Linjärt ställdon LA40 Handkontroll HB80 Linjärt ställdon LA40
Vad är ett Linjärt Ställdon
Ett elektriskt linjärt ställdon är en enhet som omvandlar en roterande…
Vad är en Styrenhet
En styrenhet är hjärtat och hjärnan i en ställdonslösning…
MEDLINE & CARELINE Applikationer
Se exempel på MEDLINE & CARELINE applikationer.
Kontakta LINAK
Vill du diskutera hur du kan ha nytta av en innovativ ställdonslösning?