select
Adjustable Dental Chairs

TANDLÄKARSTOLAR

Ställdon för tandläkarstolar

Ergonomi är en viktig fråga för tandläkare. Elektriska ställdon ger mycket flexibla rörelser till en tandläkarstol. Det är möjligt att kombinera flera rörelser samtidigt till en enda jämn och tyst rörelse. Detta säkerställer optimal komfort och säkerhet för både tandläkaren och patienten.

Elektriska ställdon är lätta att montera, lätta att underhålla och lätta att serva. De är tillförlitliga och har lång livslängd.
 
Utöver ovan nämnda fördelar ska tilläggas att säkerheten är större då det är produkter med låg spänning och det finns ingen risk för oljeläckage. Kontakta LINAK MEDLINE® & CARELINE® för en elektrisk ställdonslösning till din tandläkarstol.

Dental Chairs focus folder
Att göra affärer med LINAK
Vi vill inte enbart vara en leverantör i mängden till våra kunder..
Prenumerera på Nyheter
Håll dig uppdaterad med Nyheter från LINAK.
Perfektion i Rörelser
Ställdonssystemet är en viktig del i din lösning, och vi är fullt..
Kontakta LINAK
Vill du diskutera hur du kan ha nytta av en innovativ ställdonslösning?