select

Välkommen till MEDLINE & CARELINE information om säkerhet

Vänligen klicka på en ikon nedan för att få en inblick i LINAK breda utbud av säkerhetsfunktioner, finns både som standard och som extra tillval!

General safety features   Generella säkerhetsfunktioner
Förbättrad säkerhet är ofta en blanding av flera initiativ. För att vårdapplikationer ska kunna överensstämma med gällande föreskrifter krävs ett brett fokus.
Läs mer
LA40   Ställdon - säkerhetsfunktioner
Baserat på många års erfarenhet och utveckling av elektriska ställdonslösningar, förstår LINAK vikten av att mixa kvalite med säkerhet, funktionalitet och design. 
Läs mer
CO71   Styrenhet - säkerhetsfunktioner
LINAK har en serie av intelligenta OpenBus™ styrenheter. Förutom att kunna koordinera flera ställdon för att bilda komplexa och exakta rörelsemönster, innehåller de flera funktioner som förbättrar säkerheten. 
Läs mer
HD80   Handkontroll - säkerhetsfunktioner
Utvecklingen av LINAK handkontroller för vårdutrustning bygger på forskning och studier för att säkerställa korrekt funktionalitet, intuitiva gränssnitt och ergonomisk design.
Läs mer 
Approvals   Godkännanden
Kvalitet och säkerhet är viktiga frågor för LINAK. Producenter av vårdapplikationer måste ha kunskap om kraven för tester och certifiering av den medicinska slutprodukten. 
Läs mer

Säkerhet för att öka effektiviteten inom vården
Från utveckling till tillverkning och noggranna tester - är säkerhet som en invävd tråd i varje LINAK® ställdonssystem. Detta bidrar till att stärka säkerheten för både patienter och vårdpersonal, påverkar arbetsflöden och förbättrar applikationens livslängd.

Med ett växande antal säkerhetsfunktioner i justerbara vårdapplikationer med LINAK® ställdonssystem, ökar säkerheten för både patienter och vårdpersonal, och även livslängden på vårdutrustningen. Kombinerat leder det till en högre effektivitet, vilket ger mer tid för vårdpersonalen att fokusera på patienterna.

Säkerhet är obligatoriskt hos LINAK
Olika applikationer behöver olika säkerhetsfunktioner. Oavsett vilken applikation du designar, erbjuder LINAK ett brett utbud av standard och valfria säkerhetsfunktioner. Som standard måste alla LINAK produkter genomgå noggranna tester innan de lanseras på marknaden. Detta görs för att hjälpa dig att leva upp till alla normer och standarder för justering av applikationer, och för att de ska ha en lång och problemfri livslängd.