select
 
Washability helps hospitals fight infections

Tvättbarhet

Tvättbarhet hjälper sjukhus att
bekämpa infektioner

Stringent hygien i sjukhus är viktig. Hos LINAK har detta varit vårt huvudfokus i över 30 år och idag är många av våra ställdon helt tvättbara. Det gör det möjligt för sjukhus att rengöra sina sängar i moderna, automatiska tvättsystem med hjälp av varmvatten och starka rengöringsmedel.

Enligt World Health Organization (WHO) drabbas årligen flera hundra miljoner patienter av infektioner under sin sjukhusvistelse. I utvecklade länder uppskattas att 7 av 100 patienter får en infektion. I utvecklingsländer uppskattas att minst 10 av 100 drabbas. 

Föreställ dig fördelarna för både människor och ekonomi om man kan minska detta antal.

Hos LINAK tar vi hygien på högsta allvar. Standarden IEC60601 kräver att sjukhusapplikationer som är specificerade som tvättbara är maskintvättbara i ett automatiskt tvättsystem och att de skall fungera normalt efter test. Men för LINAK är det här inte tillräckligt. Vi vill att våra produkter fungerar oklanderligt – även efter flera års rengöring i moderna tvättsystem. Därför utför vi betydligt fler tester än vad 2017 års standard föreskriver.

Rigorösa tester av utrustning borde vara obligatoriska
Välbefinnande och säkerhet för slutanvändaren har alltid varit viktiga för LINAK – både för patienterna och för vårdpersonalen. Därför har vi haft ett konstant kundfokus och bibehållit våra höga krav på kvalitet och prestanda. Detta innebär också att hjälpa våra kunder att vara rustade för framtiden – en framtid med högre standarder och ännu mer fokus på hygien.

För att hålla högsta möjliga kvalité och optimera våra produkter har vi ett eget R&D-testcenter där våra produkter testas till sin bristningsgräns på flera olika sätt. Och vad gäller tvättbara lösningar så driver LINAK den pågående utvecklingen mot högre internationella standarder. 2017 ökade vi antalet tvätttestcykler avsevärt för att öka livsslängden av justerbara vårdapplikationer.

Vi studerar resultaten av våra kontinuerliga tester noga, vi undersöker material, utvecklar starkare komponenter, och ingenjörerna på LINAK försöker alltid optimera funktionen och designen för återkommande rengöring med starka rengöringsmedel.Kräv applikationer som möter internationella standarder
Våra produkter för vårdapplikationer överstiger flera krav och standarder. När det gäller tvättbarheten kallar vi det senaste hårda kravet som tagits fram av vårt testcenter för LINAK IPX6 Washable DURA™. Från och med nu kommer vårt produktsortiment för tvättbar vårdutrustning att möta kraven för denna etikett.

Vi tror att tvättbara vårdapplikationer kommer att hjälpa till att minimera antalet patienter som drabbas av infektioner under sin sjukhusvistelse. Det är därför vi kontinuerligt driver denna agenda!

Washability
Vårdhygienens historia Under mitten av 1800-talet förändrade ett par överraskande studier grundläggande sjukvårdsförfaranden för alltid. 1843 publicerade den amerikanska läkaren dr. Oliver Wendell Holmes en artikel där han bland annat skriver att barnsängsfeber, en dödlig infektion som drabbar kvinnor under eller kort efter att ha fött barn, beror på kontakt mellan patienter via sina läkare. Detta skulle komma att ha en avgörande betydelse.

Holmes hävdade också att förbättrad hygien på sjukhus i allmänhet skulle minska denna sjukdomsutbredning betydligt. Detta påstående mötte utbrett motstånd bland andra läkare vid den tiden. Men några år senare publicerade den ungerska läkaren dr. Ignaz Semmelweis en studie som obestridligt bevisar att användningen av antiseptisk handdesinfektion bland läkare och barnmorskor reducerade antalet dödsfall bland födande kvinnor dramatiskt.

Kritikerna blev tysta och hygien har varit en central del av medicinsk praxis sedan dess.

MEDLINE & CARELINE Applikationer
Se exempel på MEDLINE & CARELINE applikationer.
Kontakta LINAK
Dialog byggd på kunskap och ett nära samarbete är den kortaste vägen för en perfekt lösning.