select
 
MEDLINE & CARELINE systems

CO-Link™

Fler kanaler, mer valmöjligheter och större effekt med CO-Link™

Föreställ dig två kontrollboxar med bara en handkontroll
Ibland krävs mer än de fyra kanaler som finns i din styrenhet. Mycket avancerade sjukvårdsapplikationer, som specialsängar, vissa applikationer för tunga brukare samt olika behandlingsbord och stolar, behöver ibland extra kanaler för ytterligare ställdon eller andra funktioner. Med en LINAK CO61-styrenhet är det här du skulle överväga CO-Link™.

 - Upp emot åtta kanaler och mer effekt (2 x 200W)
 - Enkel installation med kablar och specialanpassad mjukvara
 - Enkel logistik då du använder produkter som du redan har

CO-Link™ är ingen produkt. Det är ett koncept som utvecklats av LINAK för att tillgodose behoven hos våra kunder som producerar specialiserade, justerbara vårdapplikationer – applikationer som kräver mer än en traditionell 4-kanalslösning.

Med CO-Link™ kan du skapa avancerade rörelser i vårdapplikationer. Konceptet ger dig inte bara möjligheten att ansluta ytterligare en CO61-styrenhet (och därigenom dubbelt så många kanaler), det ger dig också ytterligare 200W effekt. Allt kontrolleras med bara en enda handkontroll.

Beställ en kabel och ladda ner din specialanpassade mjukvara
LINAK har gjort det enkelt att skapa en CO-Link™ utan att utveckla ett nytt och dyrt system. Det är bara att ansluta dina två styrenheter av typen CO61 med en kabel via en standard LINAK-anslutningsbox. Kontrollprogrammet är anpassat för din unika applikation och det är lätt att ladda ner den när du är redo.

Bygg din lösning med det du redan har
Självklart säljer specialsängar och andra mycket avancerade sjukvårdsapplikationer inte i lika stora volymer som till exempel en sjukhusbädd eller en vanlig patientlyft. Det är just därför din CO-Link™ bygger på LINAK-produkter som du redan har på lager. Samma ställdon, styrenheter, handkontroller etc. Det här ger dig bra logistik och flexibilitet för att snabbt svara på kundförfrågningar.

Ibland krävs mer än de fyra kanaler som finns i ditt ställdon. Mycket avancerade sjukvårdstillämpningar, som specialbäddar, vissa bariatriska stolar och olika behandlingsbord och stolar, behöver ibland extra kanaler för ytterligare ställdon eller andra värdesättningsfunktioner. Med LINAK CO61 kontrollboxar är det här du skulle överväga CO-Link
Ibland krävs mer än de fyra kanaler som finns i ditt ställdon. Mycket avancerade sjukvårdstillämpningar, som specialbäddar, vissa bariatriska stolar och olika behandlingsbord och stolar, behöver ibland extra kanaler för ytterligare ställdon eller andra värdesättningsfunktioner. Med LINAK CO61 kontrollboxar är det här du skulle överväga CO-Link
Ibland krävs mer än de fyra kanaler som finns i ditt ställdon. Mycket avancerade sjukvårdstillämpningar, som specialbäddar, vissa bariatriska stolar och olika behandlingsbord och stolar, behöver ibland extra kanaler för ytterligare ställdon eller andra värdesättningsfunktioner. Med LINAK CO61 kontrollboxar är det här du skulle överväga CO-Link
Ibland krävs mer än de fyra kanaler som finns i ditt ställdon. Mycket avancerade sjukvårdstillämpningar, som specialbäddar, vissa bariatriska stolar och olika behandlingsbord och stolar, behöver ibland extra kanaler för ytterligare ställdon eller andra värdesättningsfunktioner. Med LINAK CO61 kontrollboxar är det här du skulle överväga CO-Link
Ibland krävs mer än de fyra kanaler som finns i ditt ställdon. Mycket avancerade sjukvårdstillämpningar, som specialbäddar, vissa bariatriska stolar och olika behandlingsbord och stolar, behöver ibland extra kanaler för ytterligare ställdon eller andra värdesättningsfunktioner. Med LINAK CO61 kontrollboxar är det här du skulle överväga CO-Link
CO-Link är inte en produkt. Det är ett koncept som LINAK utvecklat för att uppfylla kunder som producerar specialiserade justerbara vårdapplikationer. Applikationer, med behov av mer än den traditionella fyrakanalsinstallationen för sina applikationer.
CO-Link är inte en produkt. Det är ett koncept som LINAK utvecklat för att uppfylla kunder som producerar specialiserade justerbara vårdapplikationer. Applikationer, med behov av mer än den traditionella fyrakanalsinstallationen för sina applikationer.
CO-Link är inte en produkt. Det är ett koncept som LINAK utvecklat för att uppfylla kunder som producerar specialiserade justerbara vårdapplikationer. Applikationer, med behov av mer än den traditionella fyrakanalsinstallationen för sina applikationer.
CO-Link är inte en produkt. Det är ett koncept som LINAK utvecklat för att uppfylla kunder som producerar specialiserade justerbara vårdapplikationer. Applikationer, med behov av mer än den traditionella fyrakanalsinstallationen för sina applikationer.
CO-Link är inte en produkt. Det är ett koncept som LINAK utvecklat för att uppfylla kunder som producerar specialiserade justerbara vårdapplikationer. Applikationer, med behov av mer än den traditionella fyrakanalsinstallationen för sina applikationer.
CO-Link är inte en produkt. Det är ett koncept som LINAK utvecklat för att uppfylla kunder som producerar specialiserade justerbara vårdapplikationer. Applikationer, med behov av mer än den traditionella fyrakanalsinstallationen för sina applikationer.
MEDLINE & CARELINE Applikationer
Se exempel på MEDLINE & CARELINE applikationer.
Utmaningen inom vården
Hur sköter du fler patienter med färre händer?