select
 
Care For Tomorrow Today

ÄR DU REDO FÖR DEN STORA UTMANINGEN INOM VÅRDSEKTORN?

Med fler människor i behov av vård, men med färre händer för att ge vård, finns det ett stort behov av intelligenta lösningar som möjliggör effektiva arbetsflöden och som samtidigt ökar patienternas säkerhet och komfort. Det är därför som Care for Tomorrow Today har blivit ett mindset för allt vi gör inom LINAK.

Vi anser att det är mycket viktigt att tänka framåt, genom att göra det kan vi förse världen med avancerade ergonomiska lösningar som verkligen kommer att göra en värdefull skillnad - och vi hoppas att du kommer att följa med oss på denna resa.

Vi uppmuntrar dig att kombinera ditt hantverk med våra intelligenta vårdlösningar genom att ta viktiga produkter som vårdsängar, rullstolar, patientlyftar och undersökningsbord till nästa nivå. Till gagn för både patienter och vårdgivare och inte minst för samhället.

Eller med andra ord: Care For Tomorrow Today.

“Intelligenta vårdlösningar som den intelligenta sängen betyder inte att vi besöker användaren mer sällan. Vad de tekniska framstegen gör är att de  hjälper oss med planeringen av besöken, det vill säga när behovet är som störst och mest värdefullt för användaren. Det betyder mycket för både användaren och för anhöriga - och för oss.”

Vårdgivare Henriette Petersen
Att göra affärer med LINAK
Vi vill inte enbart vara en leverantör i mängden till våra kunder..
Prenumerera på Nyheter
Håll dig uppdaterad med Nyheter från LINAK.
Utmaningen inom vården
Hur sköter du fler patienter med färre händer?
Perfektion i Rörelser
Ställdonssystemet är en viktig del i din lösning, och vi är fullt..
Kontakta LINAK
Dialog byggd på kunskap och ett nära samarbete är den kortaste vägen för en perfekt lösning.