select
 

REKLAMATIONER

Vi levererar innovativa produkter med hög kvalitet och erbjuder service eller utbyte av produkter till våra producerande kunder.

Vi levererar enbart till tillverkare/OEM inom den kommersiella sektorn. Har du mot förmodan en defekt LINAK-produkt och ej är producent, ber vi dig av juridiska skäl att kontakta tillverkaren av slutprodukten eller återförsäljaren från vilken den färdiga produkten köptes.

LINAK Scandinavia AB
Telefon: +46 (0)8 732 20 00
Telefax: +46 (0)8 732 20 50
Epost: support@linak.se

Vad är ett Linjärt Ställdon
Ett elektriskt linjärt ställdon är en enhet som omvandlar en roterande…
Att göra affärer med LINAK
Vi vill inte enbart vara en leverantör i mängden till våra kunder..
Våra Värderingar
Vi erbjuder innovativa ställdonslösningar som förbättrar människors livskvalitet.