select
 

Alltid bättre

Förbättring, innovation och utveckling är nyckelord på LINAK. Det gäller för våra produkter, hur vi gör affärer och det gäller även för våra medarbetare.

Vi uppmuntrar både personlig och professionell utveckling för våra medarbetare. Vi kommer med största sannolikhet att stödja de flesta önskemål om vidareutbildning, byta jobb eller att arbeta i något av våra dotterbolag i utlandet.
 
Om du behöver nya utmaningar på LINAK, behöver du bokstavligen bara säga ordet. Du kan alltid be om ett personligt utvecklingssamtal, och minst en gång om året kommer du att kallas till en intervju.

En gång om året kommer du också att uppmanas att delta i en undersökning om hur väl LINAK presterar i förhållande till våra värderingar och vår policy. Du kommer att finna att alla nya idéer eller förslag är välkomna och i många fall kommer du även få chansen att bidra till att förverkliga dem.
 
Ibland handlar arbetstillfredsställelse inte bara om din karriär och arbetsmöjligheter. Om du har några personliga behov - som är övergående eller är permanenta - och som har en inverkan på din arbetssituation, kommer LINAK alltid att försöka vara flexibla för att hitta en lösning som kommer att förbättra din situation.
 
Vi vill se dig som en individ och behandla dig därefter. Kanske det bästa sättet att förstå vad detta innebär är att se vad några av våra medarbetare har att säga om att arbeta på LINAK.