select

effekten av pÅMINNELSER


Våra senaste studier av hur man använder funktionen med höj- och sänkbara bord visar att man står upp mer om man blir påmind om det. 


LINAK har i samarbete med företaget /KL.7 gjort en studie av effekten av påminnelser till användarna av höj- och sänkbara bord. Studien utfördes på tre arbetsplatser och med totalt 65 personer. Studien visade att de medarbetare som före studien normalt inte använder bordets funktioner, använde bordet 12 minuter mer om dagen efter studien. De medarbetare som normalt använde bordets funktioner lite varje dag, ökade sin användning med 43 minuter om dagen. Du kan läsa mer om studiens resultat, samt vad som ligger till grund för undersökningen i nedanstående whitepaper.

Making office workers healthier

Hela rapporten 21-sidor på engelska.

PDF


DESKLINE Applikationer
Se exempel på DESKLINE applikationer.
Prenumerera på Nyheter
Håll dig uppdaterad med Nyheter från LINAK.
Made to Move
Rörelser är en del av livet. Och, ska inte upphöra vid entrén till kontoret.
Kontakta LINAK
Dialog byggd på kunskap och ett nära samarbete är den kortaste vägen för en perfekt lösning.