select

Stå upp för bättre hälsa

Är du en ganska frisk och hälsosam person,  men ändå trött i slutet av en arbetsdag? Det finns många sätt att få mer energi under en arbetsdag, till exempel en powernap, en hälsosam lunchlåda och att gå i trappor istället för att ta hissen.

Men känner du till det enklaste sättet av dem alla - helt enkelt att stå upp mer?

Forskningen visar att bryta ett stillasittande beteende gör dig mer effektiv, mer produktiv och gör dig gladare - dessutom är det bra för din hälsa. Det finns faktiskt bevis för sambandet mellan mycket stillasittande beteende och ökad risk för typ II diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, förtida dödlighet (tidig död), vissa cancerformer (speciellt tjocktarms-, lung- och endometrial cancer) och depression.

Dessa förhöjda risker kan dock reduceras genom flera enkla små steg, och att stå upp är ett av dem.

Titta på videon och se hur Anna blir av med sin trötthet. 


Läs mer om ergonomi och alla fördelar med att stå upp genom att titta på våra infographics

Du kan också beräkna dina potentiella hälsofördelar med att stå upp här, eller beräkna dina förbrukade kalorier när du står upp eller sitter ned här
DESKLINE Applikationer
Se exempel på DESKLINE applikationer.
Made to Move
Rörelser är en del av livet. Och, ska inte upphöra vid entrén till kontoret.
Designfrihet
Om design är viktigt för dig, är DESKLINE din perfekta partner.
Kontakta LINAK
Dialog byggd på kunskap och ett nära samarbete är den kortaste vägen för en perfekt lösning.