select
 

ATT FÖLJA NORMER OCH STANDARDER

Det är bordstillverkarens ansvar att få ett komplett bord CE märkt och att lokala normer och rekommendationer följs.

DESKLINE produkterna uppfyller Maskindirektivet 2006/42/EC för delvis fullbordade maskiner.

DESKLINE systemen är CE märkta och uppfyller följande direktiv:
 
EMC Directive: 2004/108/EC 
Low Voltage Directive 2006/95/EC 
Machinery Directive 2006/42/EC 

För mer information, vänligen läs Declaration of incorporation of partly completed machinery (PDF).