select
 
Height Adjustable Industrial Workstations

industri
arbetsplatser

Höj- och sänkbara industriarbetsplatser

Ergonomiska och elektriskt höj- och sänkbara arbetsplatser erbjuder företag total flexibilitet att flytta runt personal till industriarbetsplatser som:
Även om de anställda varierar mycket i längd, kan en snabb, enkel och individuell justering av arbetsplatsen möjliggöra en effektiv användning av arbetskraften när som helst. Olika arbetsuppgifter vid samma bord kan också dra nytta av individuellt anpassade lösningar.

För arbetstagaren innebär en höj- och sänkbar arbetsplats med hjälp av elektriska ställdonssystem, att arbetet blir mindre ansträngande. På en daglig basis förbättras prestanda och produktivitet, och på sikt resulterar en ergonomisk arbetsplats i mindre frånvaro på grund av förslitningsskador och andra arbetsrelaterade sjukdomar.

Säkerhet, hög lyftkapacitet och en robust och pålitlig kvalitet är nyckelord när DESKLINE® gör elektriska ställdonssystem för industriarbetsplatser. LINAK har 30 års erfarenhet av elektriska linjära ställdon. Varje DESKLINE® ställdonssystem genomgår en 100% kvalitetstest innan det lämnar fabriken. Därför tror vi att 5 års garanti för produktionsfel är nästa steg för våra DESKLINE produkter.

DESKLINE bygger dessa kraftfulla ställdon till kompletta modulsystem med smidiga och tysta rörelser som kontrolleras av en användarvänlig intuitiv kontrollenhet.

MONTERINGSBORD


Ergonomiska höj- och sänkbara monteringsbord innebär rätt arbetshöjd och korrekt placering av verktyg och delar. Optimala arbetsförhållanden för längre arbetspass vid en arbetsstation förbättrar produktiviteten.

MONtERINGSBORD

LINAK elektriska ställdonssystem för monteringsbord är mycket kraftfulla, samtidigt som de förbrukar mindre energi jämfört med andra justerbara lösningar.

 

PackBORD


Alla som arbetar med LEAN, processflöde och automation bör allvarligt överväga fördelarna med elektrisk höjdjustering i packavdelningen.

PackBORD

LINAK elektriska ställdonssystem för packbord och utrustning säkerställer snabb och enkel justering vid frekventa förändringar i förpackningsstorlek och vid flerskift.

 

POSTSORTERINGSBORD


Ergonomiskt justerbara bord gör det möjligt för alla anställda att på ett enkelt och snabbt sätt ställa in bordet i rätt arbetshöjd för varje individ. Resultaten är mindre fysisk ansträngning och lägre sjukfrånvaro. De långsiktiga fördelarna är betydande förbättringar av både arbetsklimat och produktivitet.

POSTSORTERINGSBORD

LINAK elektriska ställdonssystem för postsorteringsbord är konstruerade för att klara tung belastning och omild behandling.

 

ESD arbetsbänkar


Ergonomisk höjdjustering utan ESD risker. Alla som arbetar med ergonomi, LEAN, processflöden och automation måste beakta fördelarna med höj- och sänkbara arbetsbord. Men när det gäller elektrostatiskt känsliga enheter, är ESD skydd det primära intresset.

ESD ARBETSBänKAR

LINAK elektriska ställdonssystem för ESD arbetsbänkar är konstruerade med ESD skydd.

 

Vänligen kontakta DESKLINE om du vill lägga till ergonomisk justerbarhet till någon industriell arbetsplats. Tillsammans kommer vi att komma fram till en lösning.
 
Vad är en Lyftpelare
En lyftpelare är ett linjärt ställdon som är integrerat i…
Prenumerera på Nyheter
Håll dig uppdaterad med Nyheter från LINAK.
Designfrihet
Om design är viktigt för dig, är DESKLINE din perfekta partner.
Kontakta LINAK
Vill du diskutera hur du kan ha nytta av en innovativ ställdonslösning?
5 års garanti
Därför att kvalitet är viktigt.