select
 
Bench systems

Benchingsystem för effektivt utnyttjande av kontorsyta och clean design

En av de snabbast växande applikationerna i dagens moderna kontor är benchingsystem. Eftersom arbetsytan för varje medarbetare på kontoret minskar, ger benchingsystem större flexibilitet till dagens moderna kontorsdesign.

Mångsidighet är helt avgörande när du designar ett kontor där du försöker maximera kontorsytan. Det som verkar vara en flerårig trend fortsätter att vara en utmaning för företagen. Hur får du ut det mesta möjliga av kontorsytor som bara blir bli mindre och mindre?

Enligt siffror som publicerades av CBS News, var kontorsytan i genomsnitt 151 kvadratmeter (14 kvadratmeter) per anställd under 2017 – en betydande nedgång från 225 kvadratmeter (21 kvadratmeter) 2010.

Det är här där benchingsystemen kommer in. Benchingsystemen kopplar ihop vad som skulle ha varit två eller flera fristående kontorsbord, och minskar utrymmet för sladdar/kablar, enskilda datorhubbar, rumsavdelare och till och med det utrymme som behövs för förbättrad design etc.

Optimera användingen av din kontorsyta
Benchingbord ger mer arbetsyta för varje medarbetare.  Branschen har sett flera helt unika designmöjligheter med benchingsystem som stöder individuella preferenser samtidigt som kommunikation och samarbete blir ännu enklare. Detta ger också nya möjligheter till "nyskapande design"och ger många gånger större integritet än vad arbetsplatser i vanliga öppna kontorslandskap gör.

Fler möjligheter för bordsanvändaren
Du kan addera ytterligare en ny nivå av medarbetarinriktad innovation, genom att ta fram justerbara benchinglösningar. Med produkter som LINAK® DESKLIFT™ lyftpelare, vilka har benching monteringsfäste som tillval, gör det mycket enklare att designa sitta/stå benchingbord.

Genom att använda benchingsystem, så förbättras interaktionen mellan dina medarbetare - och så gör också tekniken. Den frigjorda ytan innebär att kabeldragningen är enklare och det finns plats för teknikhubbar, till skillnad från tidigare där flera kablar behövdes.

Om benchinglösningen är mobil, kan batteridrivna lyftpelare säkerställa att din kontorsyta är så flexibel som möjligt. Och systemet fortsätter att fungera som ett sitta/stå bord oberoende vart du flyttar benchinglösningen. 

Slutligen, benchinglösningar ger designers av kontorsmiljöer större frihet att skapa flexiblare och mer öppna kontorsmiljöer.